Τι είναι το Responsive Web Design και γιατί είναι απαραίτητο

Το Responsive Web Design παρέχει την δυνατότητα σε μια ιστοσελίδα να διαμορφώνεται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης στην οποία εμφανίζεται.

Δηλαδή αν κάποιος ανοίγει μια ιστοσελίδα σε ένα Η/Υ ή σε κάποια φορητή συσκευή, η ιστοσελίδα θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να κάνει μεγέθυνση ή να κάνει πλάγιο σκρολ για να διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Με την χρήση του Responsive Design όταν μια ιστοσελίδα ανοιχτεί από μια φορητή συσκευή λειτουργεί σαν web application.

Το Responsive Web Design χρησιμοποιεί τον ίδιο κώδικα και περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αντί των χωριστών περιοχών για διαφορετικές συσκευές. Καθώς όλο και περισσότερες διαφορετικές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο εισέρχονται στην αγορά, είναι σημαντικό μια ιστοσελίδα να μπορεί να προσαρμοστεί ομαλά σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης.